Akut koronar syndrom (AKS)

Akut koronar syndrom (AKS) er betegnelsen for retrosternale brystsmerter med udstråling til venstre arm og ryg, der skyldes et AMI eller ustabil angina pectoris.

Ætiologi

Skyldes signifikant koronarstenose (>50% lumen er lukket), der ofte skyldes atherosklerose. Risikofaktorer er høj alder, diabetes, dyslipidæmi, fedme, inaktivitet og rygning.

Patofysiologi

Koronarstenose gør at ilttilbuddet til myokardiet er mindre end behovet, specielt ved fysisk aktivitet. Ved AKS er der også brystsmerter i hvile og ved nitroglycerin. Hvis der ikke er brystsmerter i hvile eller ved nitroglycerin er der tale om stabil angina pectoris.

Hvis der er myokardienekrose, så dannes der troponiner, som kan måles i blodet.

Diagnose

Anamnestisk er symptomdebut, prodromer, varighed, karakter af brystsmerter/symptomer, risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom vigtige. Typisk ses trykkende retrosternale smerter som både findes i hvile og ved fysisk aktivitet, og som ikke lindres ved fysisk aktivitet. Ved objektiv undersøgelse lægges især vægt på st.p+c.

Der tages en blodprøve for at se om der er forhøjede troponiner (TnT, CK-MB ved mistanke om reinfarkt). Ved signifikant ændring i troponiner (TnT skal stige signifikant fra indlæggelse til 3-6 timer efter – mindst 7 ng/l) er der tale om et AMI (STEMI eller Non-STEMI) – ellers er der tale om ustabil angina pectoris.

Af andre blodprøver tages Hb, leukocytter, CRP, trombocytter, Na, K, kreatinin, faste-BS, total-cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerid. INR hvis pt. er i AK-behandling.

Der tages akut EKG, hvor der kigges efter ST-elevation i nogle af afledningerne. Hvis der er ST-elevation, er der tale om et STEMI. Hvis der kun er forhøjede troponiner med evt. ST-depression, men ikke ST-elevation, er der tale om et Non-STEMI. Hvis der ikke er forhøjede troponiner er der tale om ustabil angina pectoris.

Nedenunder ses typisk EKG for STEMI ved anteriort og inferiort infarkt. Der ses ofte ikke STEMI i posteriore infarkter. Anteriore infarkter skyldes ofte okklusion af LAD, mens inferiore infarkter skyldes okklusion af RCA (nogle gange RX).

Ekkokardiografi tages ved hæmodynamisk ustabile pt., ved kardiel mislyd eller mistanke om komplikationer til AKS. Herudover også ved undersøgelse af differentialdiagnoser.

Rtg. thorax udføres ved inkompenserede pt. og ved differentialdiagnostiske overvejelser.

AKS kan altså inddeles i:

  • Ustabil angina pectoris – ikke forhøjede troponiner
  • STEMI – forhøjede troponiner og ST-elevation
  • Non-STEMI – forhøjede troponiner og evt. ST-depression

Behandling

Akut behandling baseres alene på EKG og klinik, og afventer derfor ikke biokemi.

Ved STEMI kontaktes nærmeste PCI center med henblik på akut KAG med PCI. Dette skal helst ske inden for 12 timer fra symptomdebut. Herudover gives inden PCI:

  • 300 mg ASA som tyggetablet eller 150-200 mg i.v.
  • 180 mg brilique som tablet
  • 1-2 pust 0,4 mg/dosis evt. efterfulgt af NTG drop
  • Injection heparin

 

Der gives også 300 mg ASA som tyggetablet eller 150-200 mg som i.v. Så gives der UFH hvis pt. skal til PCI-center eller fibrinolyse overvejes hvis det ikke kan nås. Er pt. i AK-behandling rådføres med PCI-center.

Ved Non-STEMI kontaktes nærmeste PCI center, men som regel kan KAG og PCI laves subakut. Der gives også 300 mg ASA som tyggetablet eller 150-200 mg som i.v. Hvis pt. ikke er i AK-behandling gives Fondaparinux, alternativt LMH (obs. Fondaparinux er kontraindiceret ved lav nyrefunktion).

Ustabil angina pectoris med høj risiko behandles som Non-STEMI. Ved lav risiko anbefales noninvasiv iskæmitestning. Der gives også 300 mg ASA som tyggetablet eller 150-200 mg som i.v.

CABG er som regel kun indiceret ved 3-karsygdom.

Den medicinske behandling ved AKS forkortes ofte MONA – morfin, oxygen, nitroglycerin og acetylsalicylsyre.

Differentialdiagnoser

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>