Akut myokardieinfarkt (AMI)

Akut myokardieinfarkt (AMI) er en del af AKS, hvor der ses EKG forandringer og forhøjede troponiner. Der skelnes mellem STEMI og Non-STEMI afhængig af om EKG viser ST-elevationer.

Ætiologi

Skyldes signifikant koronarstenose der giver iskæmi. Se mere under AKS.

Diagnose

AMI diagnosen stilles ved retrosternale smerter der både ses i hvile og ved fysisk aktivitet og som giver forhøjede troponiner. Hvis EKG viser ST-elevationer er der tale om STEMI – ellers er der tale om Non-STEMI. Nedenunder ses typisk EKG for STEMI ved anteriort og inferiort infarkt. Der ses ofte ikke STEMI i posteriore infarkter. Anteriore infarkter skyldes ofte okklusion af LAD, mens inferiore infarkter skyldes okklusion af RCA (nogle gange RX).

En fjerde generation definition af AMI er på vej. Her skelnes mellem myokardieinfarkt og myokardieskade. Her er en myokardieskade hvis troponiner er forhøjet over den 99. percentil. For at stille diagnosen myokardieinfarkt skal der være en myokardieskade samt symptomer på myokardieiskæmi, nytilkomne iskæmi EKG ændringer, udvikling af patologiske Q-takker, billeddiagnostik der viser tab af myokardie, billeddiagnostik der viser vægbevægelighed forenelig med iskæmi eller en trombe fundet i koronararterie med KAG eller lign.

Behandling

Ved STEMI kontaktes straks nærmeste PCI center mhp. akut KAG og PCI, hvilket skal ske inden for 12 timer fra symptomdebut. Der skal gives AK-behandling, trombocythæmmer og fibrinolyse efter følgende retningslinjer:

  • Der gives tablet 300 mg ASA / i.v. 150-250 mg ASA med det samme.
  • Der gives UFH hvis pt. skal akut til PCI center. Hvis pt. i forvejen er i AK-behandling konfereres med PCI-center.
  • Hvis pt. ikke kan nå på PCI center overvejes fibrinolyse efter konferering med PCI center.

Ved Non-STEMI kontaktes nærmeste PCI center mhp. subakut KAG og PCI. Der gives AK-behandling og trombocythæmmer efter følgende retningslinjer:

  • Der gives tablet 300 mg ASA / i.v. 150-250 mg ASA med det samme.
  • Der gives Fondaparinux eller alternativt LMH (Fondaparinux er kontraindiceret ved nyreinsufficiens). Hvis pt. er i AK-behandling skal han bare fortsætte med det i stedet.

Differentialdiagnoser

[su_spoiler title=”Nyttige links” style=”fancy”]

[/su_spoiler]

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>