Anæmi

Anæmi er en betegnelse for lav hæmoglobinniveau i blodet. Det kan have mange forskellige årsager, som efter konstatering af anæmi skal udredes.

Ætiologi

Grundlæggende set er årsagen til anæmi enten en lavere produktion af erythrocytter, nedsat levetid af erythrocytter eller blødning. Erythrocytter dannes i knoglemarven, hvorefter de cirkulerer i blodet i 120 dage. Herefter nedbrydes de i knoglemarv, milt og makrofager.

Eksempler på anæmi på grund af nedsat produktion er:

 • Jernmangelsanæmi
 • Perciniøs anæmi
 • Folinsyremangelsanæmi
 • EPO mangelsanæmi
 • Thalasæmi
 • Anæmi ved kronisk sygdom
 • Aplastisk anæmi
 • Malign hæmatologisk sygdom
 • Virusinfektion
 • Forgiftninger
 • Radioaktiv stråling
 • Andre sjældne knoglemarvssygdomme

Eksempler på anæmi på grund af nedsat levetid er:

 • Heriditær sfærocytose
 • Thalassæmi
 • Seglcelleanæmi
 • Enzymmangel
 • Autoimmun hæmolyse
 • Mekanisk hjerteklap
 • Hypersplenisme
 • Trombotiske mikroangiopathier

Eksempler på anæmi på grund af blødning er:

 • Gastrointestinal blødning
 • Gynækologisk blødning
 • Urologisk blødning

Diagnose

Hvis Hb<7,4 for kvinder eller 8,1 for mænd er der tale om anæmi. For at udrede hvilken type anæmi der er tale om kigges på MCV, for at se om der er tale om en mikrocytær anæmi, normocytær anæmi eller makrocytær anæmi.

Anamnestisk spørges til risiko for blødninger, dvs. medicinforbrug, observeret blødninger, afføring, blod i urinen, menstruation, menopause. Herudover om pt. tidligere har oplevet anæmi. Spørg til kostvaner, om pt. har haft vægttab samt nylige infektioner eller feber. Ved objektiv undersøgelse inspiceres slimhinder og hud, hvor der kigges efter sår, belægninger og ikterus. Har pt. splenomegali. Der laves rektaleksploration og GU.

Udover Hb og MCV tages paraklinisk leukocytter med difftælling, trombocyttal, ferritin, evt. jern, evt. transferrin, folat, B12, retikulocytter, haptoglobin, bilirubin, LDH. Der tages også urinstix, hvor der kigges efter hæmaturi og evt. urin til D+R.

Hvis alle prøver er normale undtagen Hb, er der tale om uforklaret anæmi uden tegn på mangel på byggesten eller hæmolyse. Der henvises til hæmotologisk afdeling mhp. videre udredning.

Behandling

Årsagen til anæmi skal udredes og behandles. Hvis Hb<4,3 hos ikke hjertesyge, er der indikation for blodtransfusion med SAG-M. Hvis årsagen er blødning gives balanceret blod med et forhold mellem SAG-M:Frisk frosset plasma:Trombocytter på 3:3:1 eller 4:4:1 afhængig af antal donorer der anvendes.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>