Anafylaktisk shock

Anafylaktisk shock er shock på baggrund af en allergisk reaktion mod et allergen. Behandlingen er i.m. adrenalin.

Ætiologi

Skyldes en kraftig generaliseret allergisk reaktion, hvor der ses kredsløbspåvirkning. Reaktionen sker hos en sensibiliseret reaktion, hvor der udvikles en immunreaktion ved mødet med et antigen.

Diagnose

Klinisk diagnose udfra anamnese med mulig antigenindtagelse og hurtig udvikling af reaktion. Mellem 15 minutter og 3 timer efter reaktion kan måles tryptase. Dette gentages 24-48 timer efter for at kontrollere at det er faldet til normal niveau.

Behandling

Behandles med 0,3 mg adrenalin i.m. Der kan efterfølgende tages stilling til antihistaminer og steroider. Ved udskrivelse gives epipen, prednisolon og antihistaminer med.

Differentialdiagnoser

  • Anafylaktoid reaktion –  uden kredsløbspåvirkning
  • Anafylaktisk reaktion – uden kredsløbspåvirkning
  • Andre shockformer

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>