Angiotensin II blokkere

Angiotensin II blokkere er en klasse af antihypertensiva, der virker ved at blokere Angiotensin II og dermed Renin’s blodtryksforhøjende virkning.

Præparatvalg

Der er ingen forskel i virkning og bivirkning mellem de forskellige præparater.

  • Losartan
  • Irbesartan
  • Candesartancilexetil
  • Valsartan
  • Telmisartan
  • Olmesartanmedoxomil

Indikation

Anvendes ved hypertension og hjerteinsufficiens.

Farmakodynamik

Angiotensin II blokkere virker ved at blokere Angiotensin II og dermed hæmme Renin’s blodtryksforhøjende virkning, uden at stimulere sympaticus.

Bivirkninger

I modsætning til ACE-hæmmere giver Angiotensin II blokkere sjældent tør hoste. Det skyldes at de ikke blokerer for ACE, og dermed hæmmer de ikke for inaktiveringen af Bradykinin, der er skyld i den tørre hoste.

Kontraindikationer

Ligesom ved ACE-hæmmere, er der risiko for en forværring af nyreinsufficiens ved nyrearteriestenose, grundet hæmningen af den Reninkompenserede mekanisme.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>