Apoplexia cerebri

Apoplexia cerebri er betegnelsen for neurologiske fokale udfald fra hjernen, på grund af hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Hvis tilfældet varer under 24 timer er der tale om et TIA tilfælde.

Apopleksi Slagtilfælde Blodprop i hjernen Hjerneblødning

Ætiologi

Kan skyldes iskæmisk læsion (85%) eller ikke-traumatisk hjerneblødning (15%). Af blødningerne vil ca. 10% være intracerebrale blødninger og 5% vil være subarachnoidalblødninger.

Risikofaktorer er høj alder, mandlig køn, familiær disposition, tidligere apopleksi eller TIA samt traume mod hals/nakke der giver carotisdissektion. De modificerbare risikofaktorer er hypertension, rygning, DM, hypercholesterolæmi, carotisstenose, atrieflimmer, hjerteklapsygdom, inaktivitet, overvægt, forkert kost, p-piller, kokainmisbrug, heroinmisbrug, amfetaminmisbrug og steroider.

Diagnose

Diagnosticeres som udgangspunkt klinisk udfra akut og pludselig indsættende neurologiske udfald, hvor symptomer varer mere end 24 timer. Varer de mindre end 24 timer, tales der om TIA tilfælde.

På nedenstående ses hvilke fokale udfald der kan ses afhængig af hvilket område der rammes. Hvis a. cerebri media er afficeret (mediainfarkt) vil det fx. vise sig ved kontralateral hemiparese, sensibilitetstab, central facialisparese og afasi.

Man kan ikke udfra symptomer skelne godt nok mellem om der er tale om en trombe eller blødning – og ej heller om der er tale om en blødning eller infarkt. Derfor skal der altid tages CTC uden kontrast, hvor man kan se om der er en blødning. Dette vil kunne vise blødninger, tumorer og infarkter – men ikke iskæmisk læsioner inden for de første 24 timer. En blank CTC taler derfor for iskæmisk apopleksi.

Der skal udover CTC også akut tages EKG og blodprøver (BS, lipider, infektionstal, SR, trombocytter, koagulationstal, nyre- og levertal, elektrolytter og TSH). Subakut (inden 4 døgn) laves også UL undersøgelse af carotiderne.

Behandling

Alle pt. med apopleksi skal have væsketerapi og ilt.

Trombolyse (Actilyse) skal iværksættes maks 4,5 time efter symptomdebut, hvis der er indikation for det og ikke kontraindikationer (som fx. blødninger og aortadissektion). Ved affektion af større kar kan der også laves trombektomi.

Hvis CTC har udelukket blødning og der ikke gives trombolyse, skal der gives en bolus Acetylsalicylsyre 300 mg så hurtigt som muligt. Ved trombolyse gives trombocythæmmer efter 24 timer.

Differentialdiagnoser

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>