Arteritis temporalis

Arteritis temporalis er en inflammation i aorta og de fraførende kar. Vigtige symptomer er hovedpine (omkring tindinger), tyggeclaudicatio og synsproblemer.

Kæmpecellearteritis

Forekomst

Ses stort set kun ved pt. over 50 år.

Ætiologi

Skyldes vaskulit i store kar der afgår fra aorta, specielt a. temporalis, men også grene hertil.

Diagnose

Symptomer er nyopstået hovedpine, ømhed i temporalregionen, tyggeclaudicatio og synsproblemer (tågesyn eller forbigående blindhed). Der ses ofte også symptomer på polymyalgia rheumatica, da disse sygdomme hyppigt forekommer samtidig.

Ved klinisk mistanke kan forhøjet SR (over 50) bestyrker mistanken. En biopsi kan endelig stille diagnosen. Biopsi vil vise transmural, granulomatøs inflammation og fund af kæmpeceller, evt. med tromber.

Oftalmoskopi kan vise iskæmisk optikus neuritis med let bleghed og ødem af papillen. Der ses nogle gange bomuldspletter og blødninger omkring papillen.

Behandling

Langvarig steroidbehandling (prednisolon) i flere år. Husk osteoporoseprofylakse. Biopsi må ikke udskyde steroidbehandling.

Prognose

Forekommer der synstab kan det sjældent normaliseres fuldstændig. Ellers er prognosen god med ofte komplet remission.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>