Bi/hvepsestik

Bi/hvepsestik kan give anledning til anafylaktiske reaktioner og shock.

Ætiologi

Skyldes anafylaktisk reaktion overfor antigener fra bier eller hvepse hos sensibiliseret person.

Patofysiologi

Bi- eller hvepsestik kan give tre slags reaktioner:

  • Normal lokalreaktion hvor der ses smerte, hævelse og erytem.
  • Stor lokalreaktion, hvor der er over 20 cm hævelse ved indstikssted.
  • Generaliseret reaktion med urticaria, angioødem eller anafylaksi

Diagnose

Diagnosticeres klinisk udfra anamnesen ved et bi- eller hvepsestik og en efterfølgende lokal- eller generaliseret reaktion. Bekræftes ved priktest eller specifik IgE (måles 6-8 uger efter stik).

Behandling

Ved anafylaktisk shock gives 0,3 mg adrenalin i.m. Vær opmærksom på at virkningen aftager hurtig, hvorved reaktionen kan komme tilbage, så der skal overvåges i 12-24 timer efter. Ved mistanke om truede luftveje tilkaldes ØNH tilsyn. Ved udskrivelse gives epipen, prednisolon og antihistaminer med.

Generelt kan også gives antihistaminer (tavegyl) og steroider (solucortef).

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>