Delirium

Delirium er en forvirringstilstand der hyppigt opstår i forbindelse med fysisk sygdom, såsom ved UVI. Det er den svækkedes hjernes reaktion på akut sygdom. Man skelner mellem stille delir (38%), agiteret delir (25%) og blandet delir (37%). Pt. med stille delir har dårligt outcome fordi de viser sig og diagnosticeres senere.

Diagnose

ICD-10 kriterier for delir er 1) Bevidsthedsuklarhed i form af nedsat opfattelse af omgivelserne og svækket opmærksomhed 2) Kognitive forstyrrelser med svækkelse af umiddelbar genkaldelse og korttidshukommelse med relativ velbevaret langtidshukommelse og med desorientering i tid, sted og egne data 3) Psykomotorisk forstyrrelse med mindst 1 af følgende: a) hurtige skift fra hypo-til hyper-aktivitet b) øget reaktionstid c) øget eller nedsat talestrøm d) tendens til sammenfaren 4) Forstyrret nattesøvn med mindst 1 af følgende: a) søvnløshed eller inverteret søvnrytme b) natlig forværring af symptomerne c) urolige drømme og mareridt 5) Akut indsætten og fluktuerende forløb 6) Evidens for hjerneorganisk ætiologi.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>