Demens

Demens er en fællesbetegnelse for en række kronisk, progressive, kortikale og subkortikale tilstande i hjernen der medfører intellektuel svækkelse fra en tidligere højere niveau. Der findes mange typer, som hver har deres karakteristika.

Ætiologi

De hyppigste demensformer er:

  • Alzheimers sygdom (50-60%) – CT vil vise diffus kortikal atrofi og atrofi omkring hippocampus og tilstødende mediale tempoerallap.
  • Vaskulær demens (18-30%) – CT vil vise læsion i et cerebrovaskulært kargebet
  • Lewy body demens (15%) – CT vil vise mindre udtalt atrofi i mediale temporallap
  • Frontotemporal demens – CT vil vise atrofi af frontallapperne og den forreste del af temporallapperne
  • Huntingtons chorea
  • Creutzfelt-Jakobs sygdom
  • Picks sygdom

Diagnose

Det er vigtig med en grundig anamnese, både fra pt. og fra pårørende. Der skal også gennemføres en objektiv undersøgelse, herunder neurologisk undersøgelse. Der skal tages blodprøver (Hb, leukocytter, SR, CRP, BS, elektrolytter, albumin, ALAT, calcium, lipidprofil, kreatinin, TSH, B12, homocystein) samt urinstix og EKG.

Der udføres så en MMSE (Mini Mental State Examination) der er en screeningsprøve ift. demensudredning. Ved let demens scores over 20, ved moderat demens 10-20 og svær demens under 10. Grundlæggende set vil mild demens interferere med den almindelige dagligdagsaktiviteter, moderat demens vil kræve hjælp fra andre og svær demens vil kræve kontinuerlig pleje og overvågning.

Ved fortsat mistanke om demens henvises til CTC. Denne bruges til at påvise strukturelle forandringer som tumor, blødning og hydrocefalus der er reversible årsager til demenssymptomer. MR-scanning kan også bruges. Endelig kan lumbalpunktur, SPECT-scanning, PET-scanning og Genetisk testning også anvendes.

Behandling

Der findes ikke nogen kurativ behandling eller behandling der kan bremse demensudviklingen. Let til moderat demens behandles med acetylkolinesterasehæmmere, der kan bedre pt. kognitive funktionsevner. Moderat til svær demens behandles med NMDA-receptorhæmmere der hæmmer den neurotoksiske effekt der ses under demens.

Herudover anvendes også antipsykotika, antidepressiva og benzodiazepiner.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>