Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC)

Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) er en utilsigtet aktivering af hæmostasen, fx. i forbindelse med sepsis. Det medfører en masse små blodpropper og blødninger og er en livstruende tilstand.

Ætiologi

Skyldes ofte en infektionstilstand, f.eks. ved sepsis.

Patofysiologi

En infektion komplicerer sig til en ukontrolleret intravaskulær aktivering af det hæmostatiske system med dannelse af mikrotromber i hele cirkulationen. Dermed forbruges massivt trombocytter, hvilket ender i trombocytopeni med dertilhørende risiko for blødning. Manifesterer sig enten ved blødninger eller tromber.

Diagnose

Stilles klinisk ved blødninger eller symptomer på tromber, ofte i forbindelse med sepsis eller anden underliggende tilstand. Især stigende laktat kan rejse mistanken om mikrotromber.

Paraklinisk tages koagulationsfaktor 2, 7 og 10, INR, APTT, Fibrinogen, D-dimer, antitrombin, trombocytter og Hb. Man vil forvente trombocytopeni, forhøjet d-dimer, høj INR og APTT, nedsat antitrombin, lav fibrinogen og nedsatte koagulationsfaktorer.

Behandling

Behandling af den tilgrundliggende tilstand. Blodtransfusion med frisk frosset plasma (for at tilføre koagulationsfaktorer) og trombocytter. Heparin til opløsning af tromber.

Differentialdiagnoser

  • ITP
  • TTP
  • HUS
  • Vaskulit
  • Toksisk shocksyndrom
  • Virusinfektion

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>