Encephalitis

Encephalit er en infektion i selve hjerneparenkymet, i modsætning til meningitis der er infektion i hjernehinderne.

Hjernebetændelse

Ætiologi

Kan skyldes bakterier, vira eller en autoimmun reaktion. Akut dissemineret encephalomyelit og Anti-N-methyl-D-aspartat-receptor encephalitis er en autoimmun encephalit der ses efter en infektion. Virale årsager kan være HSV type 1, herpes zooster, CMV, enterovirus, arbovirus, HIV, flavivirus, mæslingevirus. Bakterielle årsager er hyppigt Listeria monocytogenes.

Diagnose

Symptomer er ofte feber, fotofobi, hovedpine, bevidsthedspåvirkning, konfusion, fokale udfald, kramper. Objektivt kan ses nakkerygstivhed som ved meningitis, men der kan også ses fokale neurologiske udfald.

Diagnosen kan underbygges af lumbalpunktur, MR, EEG.

Paraklinisk vil CRP, leukocytter og SR være forhøjet. Lumbalpunktur vil vise forhøjede leukocytter, proteiner og normal glukose. Serologi og PCR af spinalvæske kan stille diagnosen.

Behandling

Aciclovir ved mistanke om viral encephalit, antibiotika ved mistanke om bakteriel encephalit og prednisolon ved mistanke om postinfektiøs encephalit.

Differentialdiagnoser

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>