Epilepsi

Epilepsi er en gruppe af sygdomme, hvor man har tendens til gentagne uprovokerede epileptiske anfald. Man kan således godt have epileptiske anfald, uden at have epilepsi.

Ætiologi

De vigtigste årsager hos børn er vaskulære malformatiner, kranietraumer, cerebrale blødninger, asfyksi, encefalit, meningitis, metaboliske sygdomme, kromosomsygdomme.

De vigtigste årsager hos voksne er apopleksi, tumor cerebri, kranietraumer, encefalit, meningitis, degenerative neurologiske sygdomme.

Diagnose

Grundig anamnese og objektiv undersøgelse, herunder neurologisk undersøgelse. Blodprøver der skal være en bred screening, herunder Hb, leukocytter+diff, CRP, kreatinin, karbamid, elektrolytter, thyroideatal, levertal, S-ethanol. A-gas og EKG. Der udføres CTC og evt. MR.

De epileptiske anfald inddeles i fokale og generaliserede anfald. De fokale anfald kan yderligere inddeles i simple partielle anfald (uden bevidsthedspåvirkning) og komplekse partielle anfald (med bevidsthedspåvirkning). De generaliserede anfald kan både være myoklonier, generaliserede kloniske anfald, generaliserede toniske anfald, generaliserede tonisk-kloniske anfald og astatiske/atoniske anfald.

Diagnosen epilepsi kræver altid mindst to anfald, og stilles ved kombination af gentagne anfald og EEG fund.

Behandling

Ved førstegangsepileptisk anfald skal der indlægges for at få udredt årsagen. Der skal også indlægges hvis der ikke restitueres fuldt efter et anfald, ved ophobede anfald og ved status epilepticus. Der kan også henvises til epilepsiklinikken efter udskrivelse.

Behandling deles op i profylaktisk behandling, kirurgisk behandling, palliativ ikke-medicinsk behandling og akut behandling anfald.

 • Profylaktisk behandling er indiceret efter 2 anfald eller ved 1. anfald hvis det er med stor risiko.
 • Kirurgisk behandling er indiceret ved behandlingsresistent epilepsi og handler om at fjerne det epileptiske fokus.
 • Palliativ ikke-medicinsk behandling kan være n. vagusstimulation.
 • Akut anfaldsbehandling er indiceret ved status epilepticus, langvarige anfald over 3-5 minutter og ophobede anfald.

Differentialdiagnoser

 • Hypoglykæmi
 • Hyperkalcæmi
 • Migræne med aura
 • Synkope
 • TIA
 • Kardiovaskulær sygdom
 • Psykiske non-epileptiske anfald
 • Hyperventilation
 • Narkolepsi
 • Bevægeforstyrrelser

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>