Erhvervsastma

Erhvervsastma er astma der skyldes eksponering for allergen eller irritanter på arbejdspladsen. Kan både være tidlige og senreaktioner i op til 1 døgn efter eksponering.

Erhvervsbetinget astma

Ætiologi

Rammer især bagere, konditorer, personer der arbejder med forsøgsdyr, enzymer, isocyanater, latex og asbest.

Diagnose

Udredes med Spirometri, Peakflow, Reversibilitetstest, Priktest, RAST-test, Provokationstest, Generelle registrering af symptomer ift. eksponering.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>