Faldtendens

Fald defineres som en uventet begivenhed, hvor en person ender på gulvet, jorden eller andet lavere niveau.

Forekomst

Fald er hyppigste årsag til henvendelse på skadestuen hos ældre. 10% af fald medfører kontakt til sundhedssystemet, 5% indlægges. 40.000 skadestuebesøg/år efter fald hos +65 årige. Største årsag til død ved ulykke hos +65 årige.

Ætiologi

Årsagen er multifaktorel, herunder:

  • Hypotension
  • Medicin (diuretika, blodtryksmedicin, tricycliske antidepressiva, antipsykotika, antiparkinsonmidler)
  • Synkoper
  • Infektioner
  • Kardiovaskulære årsager
  • Neurologiske årsager
  • Bevægeapparatslidelser
  • Synsproblemer
  • Alkoholisme

Diagnose

Vigtig for anamnese er hvordan skete det, tidligere fald, medicin anamnese, ledsagende symptomer som svimmelhed, lammelser og brystsmerter, bevidsthedstab, synsproblemer, forhold i hjemmet.

Udredning går ud på at afklare om pt. har taget skade ved faldet og hvad den udløsende årsag var. Der tages orthostatisk blodtryksmåling, vurdering af kognitiv status, neurologisk undersøgelse, medicin og alkohol anamnese samt vurdering af ydre årsager og risikofaktorer.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>