Hjerteklaplidelser

Hjerteklaplidelser er en  stenose eller insuffiens ved pulmonærklap, aortaklap, tricuspidalklap og bicuspidalklap samt bicuspid ved aortaklap. Der skelnes mellem:

 • PS = Stenose i pulmonalklap
 • PR = Insufficiens i pulmonalklap
 • TS = Stenose i tricuspidalklap
 • TR = Insufficiens i tricuspidalklap
 • AS = Stenose i aortaklap. Påvirker 2-5% af personer over 65 år. Vi kender ikke årsagen, selvom man troede det tidligere var atherosclerose.
 • AR = Insufficiens ved aortaklap
 • Bicuspid ved aortaklap
 • MS = Stenose ved mitralklap
 • MR = Insufficiens ved mitralklap

Forekomst

Forekomsten af klapsygdomme stiger med alderen, og ses stort set kun ved personer over 65 år. Pt. over 80 år har meget hyppigt en klapsygdom.

Diagnose

Der kan ofte høres en mislyd ved st.c.:

 • AS: Systolisk, ru, 2 højre IC-rum, proj til halskar, 2 hjertelyd mangler.
 • AR: Diastolisk, blæsende, højfrekvent, langs venstre sternalrand.
 • MS: Diastolisk, rumlen, lavfrekvent, max over apex.
 • MR: Systolisk, blæsende, max over apex, proj til venstre axil.

Ved mistanke om klapsygdom skal man henvises til ekko, evt. MR og CT samt KAG ved pt. over 40 år.

Behandling

Klapsygdommen kan kun behandles kirurgisk. Det kan være konventionelt (åben hjertekirurgi), hvor klappen skiftes ud med biologisk klap eller mekanisk klap eller plastikhvor klappen repareres. Det kan også være med perkutan klapimplantation (TAVI) der føres ind transarterielt eller apikalt. Endelig kan det være perkutan klapplastik med mitraclip. Medicinsk behandling med diuretika anvendes kun pallierende.

Indikation for operation for hjerteklapsygdom er svær klapsygdom og symptomer eller en påvirket venstre ventrikelfunktion.

Når man har fået en klapoperation skal man have endokardit profylakse ved tandindgreb med risiko for blødning, hvilket er amoxicillin 2 g. Når man får en mekanisk klap skal man have livslang AK-behandling (Marevan – IKKE NOAK). Ved biologisk klap skal man ikke have AK-behandling, men hjertemagnyl i 3 måneder. Ved plastik ingen behandling. Ved perkutan klap skal man ikke have AK-behandling, men Clopidogrel i 3,5 måneder og livslang magnyl.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>