Hovedpine

Hovedpine er et meget diffust symptom der kan skyldes mange ting. Grundig anamnese er meget vigtig for at udrede årsagen til hovedpinen.

Diagnose

Der skelnes mellem primær og sekundær hovedpine, afhængig om der er en underliggende sygdom eller ej der kan forklare hovedpinen. Primære hovedpiner kan være migræne, spændingshovedpine og Hortons hovedpine. Sekundære hovedpiner kan være medicinforbrugshovedpine, traumeinduceret hovedpine og hovedpine induceret af SAH, apopleksi m.m.

Hovedpine kan opstå akut, subakut og kronisk og generelt kan man mistænke følgende former for hovedpine afhængig af hvordan den opstår:

Akut Subakut Kronisk
Subarachnoidalblødning (SAH)
Akut glaukom
Feberhovedpine (meningitis, encefalit, sinuit etc.)
Sinustrombose
Idiopatisk intrakraniel hypertension
Dissektion af præcerebrale arterier
Apoplexia Cerebri
TIA
Migræne
Hortons hovedpine
Arteritis temporalis
Malign intrakraniel sygdom
Hjerneabscess
Kronisk subduralt hæmatom
Hypertensio arterialis
Spændingshovedpine
Hortons hovedpine
Migræne
Trigeminusneuralgi
Postkommotionel hovedpine

Der er en række advarselstegn (red flags) man kan holde øje med:

  • Ny, akut indsættende hovedpine – tænk Subarachnoidalblødning
  • Hovedpine hos børn – tænk meningitis
  • Hovedpine med sen debut (>40 år) – tænk tumor cerebri
  • Progredierende hovedpine (obs morgenhovedpine) – tænk tumor cerebri
  • Febrillia/bevidsthedspåvirkning – tænk meningitis/encefalit
  • Hovedpine med neurologiske udfald – tænk apopleksi
  • Ømhed over a. temporalis – Arteritis temporalis

Følgende symptomer kan også være indikator for alvorlig sygdom: hovedpine der bliver værre i liggende stilling, morgenhovedpine, hovedpine som udløses af Valsalvas manøvre, neurologiske udfald, personlighedsændringer, epileptiske anfald og vægttab.

Diagnosticeres generelt ved blodprøver og hovedpinedagbog.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>