Hypoglykæmi

Lavt blodsukker der ofte er en komplikation ved diabetesbehandling hvor pt. har fået for meget insulin. Et mildt hypoglykæmi tilfælde kaldes for følinger.

Følinger

Ætiologi

Skyldes ofte for meget insulin i forhold til BS. Kan også skyldes andre årsager, som for eksempel et insulinom, binyrebarkinsufficiens, sepsis, organsvigt (især hos ældre), alkohol ved begyndende leversvigt og visse typer medicin.

Patofysiologi

En hyppig årsag til hypoglykæmi er overdosering af insulin, herunder også insulinforgiftning. Her er mekanismen selvfølgelig at overdosis af insulin gør at blodsukkeret kommer for langt ned.

En anden årsag er et insulinom. Her producerer kroppen selv for meget insulin, så man får hypoglykæmi.

Det ses også ved alkoholmisbrug, hvor leveren er ved at stå af, fordi så producerer leveren mindre glukose, dvs. minder glukoneogenese. Det er af samme grund at leversvigt giver hypoglykæmi.

Endelig ses det også ved sepsis, og her er grunden et markant forøget insulinforbrug.

Ved cancersygdomme ses en øget dannelse af IGF 1 og IGF 2, som fører til øget glukoseoptagelse.

Ved binyrebarkinsufficiens eller GH mangel er årsagen en nedsat glukoseproduktion, fordi disse hormoner selv er med til at hæve blodsukkeret (ligesom glukagon).

Der findes også autoimmun hypoglykæmi, hvor insulinantistoffer binder insulin og frigiver dem pludseligt i store mængder.

Diagnose

Hypoglykæmi er når BS<2,5. Whipples triade er symptomer på hypoglykæmi, BS<2,5 og svind af symptomer ved normalisering af BS.

Klinisk ses symptomer som bleghed, rysten, sved, svaghedsfornemmelse, palpitationer, sult, ængstelse og uro. Herudover træthed, irritation, vrede, koncentrationssvækkelse, hovedpine, synsforstyrrelser, tonisk-kloniske kramper, bevidsthedssvækkelse. Objektivt findes takykardi, fald i pulstryk, fald i kernetemperatur, øget muskeltonus, forbigående neurologiske udfald, sprogforstyrrelser.

Udredningen omfatter ofte en ACTH test (for at udelukke binyrebarkinsufficiens), OGTT, faste-test og måling af glukose, insulin, c-peptid, proinsulin, insulinantistoffer, TSH og calcium.

Behandling

Behandling er glukoseindgift p.o. eller i.v.

Ét tilfælde af følinger pr. uge er okay i forhold til diabetes, og er tegn på en velreguleret diabetes.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>