Hyponatriæmi

Hyponatriæmi er en tilstand hvor natriumniveauet er for lavt, dvs. under 135. Man skelner mellem mild, moderat og svær hyponatriæmi.

Ætiologi

Kan skyldes mange ting. Man inddeler i hypervolæmisk hyponatriæmi, euvolæmisk hyponatriæmi og hypovolæmisk hyponatriæmi.

Ved hypervolæmisk hyponatriæmi er der overskud af både natrium og salt, og det kan skyldes hjerteinsufficiens, leverinsufficiens eller akut og kronisk nyreinsufficiens.

Ved euvolæmisk hyponatriæmi er der normal mængde natrium, men øget mængde vand i kroppen. Det kan skyldes glukokortikoidmangel, hypothyrodisme, medicin (blodtryksmedicin, antipsykotika, antidepressiva, NSAID etc.), SIADH.

Ved hypovolæmisk hyponatriæmi er der mangel på både vand og natrium, og det kan skyldes diuretikabehandling, opkast, diarré, blødning, mineralkortikoidbehandling, salttabende nefropati, cerebral salt wasting syndrome, større forbrændinger og pankreatit.

Bemærk at ved hyperglykæmi sker der translokationshyponatriæmi, hvor natrium byttes ud med glukose for at bibeholde osmolaliteten. En stigning i BS på 5,6 giver et fald i natrium på 1,7.

Hyponatriæmi i forbindelse med svære bakterielle infektioner kan forklares ved forøget ADH produktion, hvor urinproduktionen nedsættes og Natriumkoncentrationen i blodet falder.

Diagnose

Man inddeler hyponatriæmi i tre grader:

  • Mild hyponatriæmi 130-135 – giver ingen symptomer
  • Moderat hyponatriæmi 115-129 – kvalme, utilpashed, hovedpine, sløvhed og konfusion
  • Svær hyponatriæmi < 115 – kramper, bevidstløshed, hjerneskade, inkarceration og respirationsstop

Behandling

Behandling af hypervolæmisk hyponatriæmi er væske og natriumrestriktion, diuretika og dialyse ved nyresvigt.

Behandling af euvolæmisk hyponatriæmi er hyperton NaCl og diuretika i tilfælde af symptomer. Ved asymptomatisk anvendes væskerestriktion og vasopressinantagonister.

Behandlingaf hypovolæmisk hyponatriæmi er ved symptomer hyperton NaCl og asymptomatisk isoton NaCl.

Korrigeres af natrium må ikke gå for stærkt – maks. 8 mmol/l/døgn svarende til 0,3 mmol/l/time. Ved for hurtig korrektion er der risiko for osmotisk demyelinering (også kaldet central pontin myelinolyse). 

Komplikationer

Akut hyponatriæmi (<48 timer) kan give livstruende symptomer ved hjerneødem, da hjernen ikke kan nå at tilpasse sig det faldende natriumniveau.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>