Hypothyreose

Hypothyreose er en tilstand med nedsat sekretion af thyroxin (T4) og trijodthyronin (T3) fra gl. thyreoidea og nedsat koncentration af hormonerne i blodet.

Myksødem Hypothyrodisme For lavt stofskifte

Ætiologi

Den hyppigste årsag er autoimmun thyroiditis, hvor der sker en destruktion af de hormonproducerende celler i gl. thyroidea. Dette hedder også Hashimotos thyreoditis.

Sekundær (problem i hypofyse) og tertiær (problem i hypothalamus) hypothyrodisme eksisterer stort set ikke (prævalens < 0,005%).

Diagnose

Diagnosen stilles ved gentagne målinger der viser høj TSH og lav frit eller total T4. For at finde ud af om årsagen er autoimmun måles anti-TPO og anti-Tg.

Hos børn vil hypothyreose vise sig på vækstkurven ved tiltagende vægt, men aftagende længdevækst.

Hvis TSH er høj, men T3 og T4 er normal er der tale om subklinisk hypothyrodisme.

Behandling

Behandles som regel med levothyroxin (Eltroxin) der er T4 thyroideahormon. Dette omdannes til det aktive hormon T3.

Ved graviditet skal substitutionsbehandling øges med ca. 20%.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>