Kardiogent shock

Kardiogent shock er en form for shock, hvor der ses forhøjet fyldningstryk, nedsat cardic output og lavt blodtryk i mere end 30 minutter.

Ætiologi

Skyldes ofte AKS eller anden hjertekarlidelse.

Patofysiologi

Svigt af venstre ventrikelpumpe. Nedsat kontraktilitet og hypoksi medfører ringere myokardieperfusion og perifær vasokonstriktione, som så fører til yderligere fald i MV. Derved opstår en ond cirkel.

Diagnose

Følgende kriterier er der for kardiogent shock, hvor 1, 2 og 4 er obligate:

  1. Hypotension (SBT<90)
  2. Tegn på nedsat organperfusion (timediurese<0,5 ml/kg, cerebral konfusion, kølige ekstremiteter)
  3. A-punktur med metabolisk acidose (laktat>2,5 mmol/l)
  4. Objektiv undersøgelse (ekko eller invasiv måling) med tegn til lavt minutvolumen trods adækvat fyldning

Det giver ofte symptomer som klam og kold hud, cyanose, dyspnø og evt. bevidsthedssvækkelse.

Der foretages akut ekko, EKG og herefter KAG ved mistanke på AMI.

Behandling

Ilt. Bikarbonat ved betydelig acidose (<7,2). Arytmier behandles med DC-konvertering og amiodaron. Tidlig revaskulering med PCI eller CABG.

Differentialdiagnoser

  • Septisk shock
  • Hypovolæmisk shock
  • Lungeemboli

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>