Klinisk hjertestop

Klinisk hjertestop er bevidstløshed og ikke normal respiration. Ikke normal respiration kan også være gisp, langsom respiration, anstrengt eller støjende vejrtrækning. 40% har agonal vejrtrækning.

Ætiologi

De reversible årsager til hjertestop kan huskes med de 4 T’er og de 4 H’er: Hypoxi, Hypovolæmi, Hypo-/hyperkaliæmi/metabolisk, Hypotermi/hypertermi, Trombose – koronar eller pulmonal, Trykpneumothorax, Tamponade – hjerte og Toksiner.

Diagnose

Diagnosticeres ved ophørt respiration og bevidstløshed. Perifær puls tillægges ikke nogen særlig betydning.

Behandling

Genoplivningsalgoritme:

Der skelnes mellem 4 rytmer:

  • Sinusrytme med puls – normal rytme
  • Ventrikelflimmer – det er en stødbar rytme
  • Ventrikeltakykardi uden puls – det er en stødbar rytme
  • Pulsløs elektrisk aktivitet (PEA) – alt andet

Medicinsk gives 1 mg adrenalin i.v. fra 3. stød og så hvert 3.-5. minut. Amiodaron 300 mg gives ved stødbare rytmer. Hvis der kommer en rytme der ligner sinusrytme, så husk at der er tale om PEA rytme hvis ikke der er puls.

Nyttige links

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>