Kronisk nyreinsufficiens

Kronisk nyreinsufficiens er nyreinsufficiens der varer lang tid.

Ætiologi

Den hyppigste årsag i Danmark er diabetisk nefropati.

Patofysiologi

Ved kronisk nyresvigt opstår flere mekanismer:

 • Manglende EPO produktion medfører anæmi og lave reticulocytter.
 • Lav calcium pga. manglende d-vitamin aktivering.
 • Høj fosfat da dette ikke udskilles.
 • Høj kalium da dette ikke udskilles.
 • Lav albumin pga. stort renalt tab.
 • Høj kreatinin og karbamid pga. nyresvigt.
 • Lav bikarbonat da nyren ikke kan udskille nok syrer.
 • Hypertension pga. dårlig regulering i nyrer.

Diagnose

Diagnosticeres ved påvirket nyretal, dvs. forhøjet kreatinin og karbamid samt lav eGFR. Herudover kan kronisk nyreinsufficiens differentieres fra akut nyreinsufficiens ved at der også er hypocalcæmi og hyperfosfatæmi. Hvis der er anæmi uden hæmolyse, er det også tegn på at det har varet lang tid.

Komplikationer

Kronisk nyreinsufficiens kan medføre en lang række komplikationer og metaboliske forstyrrelser, herunder:

 • Overhydrering
 • Nefrogen anæmi pga. nedsat EPO produktion
 • Hyperkaliæmi pga. nedsat udskillelse
 • Metabolisk acidose pga. nedsat udskillelse af syrer og reabsorption af baser
 • Calciumfosfatforstyrrelser pga. nedsat udskillelse af fosfat, insufficient aktivering af vitamin D og sekundær hyperparathyroidisme
 • Hyperurikæmi pga. nedsat udskilelse af urat
 • Uræmi der giver træthed, kvalme, kramper, koma, serositis og kløe
 • Kalcifylaksi pga. vaskulær kalcifikation, tromboser og hudnekroser
 • Hypertension pga. vand og saltretention og øget aktivitet af RAAS

Differentialdiagnoser

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>