Lægemidler og nedsat nyrefunktion

Hos pt. med nedsat nyrefunktion, bør der altid foretages medicingennemgang for at korrigere dosis af medicin eller seponere medicin der er kontraindiceret. Forholdsregler for nedsat nyrefunktion vil altid stå på Promedicin.

Her er dog nogle få forholdsregler for visse grupper af medicin i tilfælde af nedsat nyrefunktion:

  • NSAID er kontraindiceret ved lav nyrefunktion og bør derfor ikke anvendes.
  • Der er risiko for overdosering af visse morfika ved nedsat nyrefunktion. Morfin metaboliseres hovedsaligt i leveren til en inaktiv og en aktiv metabolit. Ved nedsat nyrefunktion ophobes den aktive metabolit, der har en lang halveringstid. Oxycontin er bedre at anvende, fordi den i leveren og tarmene metaboliseres hovedsaligt til inaktive metabolitter.
  • Metformin er kontraindiceret ved akut nyresvigt og kan give laktatacidose. Skiftes til insulin.
  • Kontrastvæske er kontraindiceret ved nyreinsufficiens og derfor er valg af fx. MR scanning bedre. Der er dog tale om en relativ kontraindikation.
  • Bemærk at ACE-hæmmere og Angiotensin II blokkere kan give forhøjede nyretal. Der tillades en stigning på kreatinin på 25% ved opstart af behandling. Bemærk også at de to lægemidler er kontraindiceret ved nyrearteriestenose.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>