Lungeemboli

Lungeemboli (LE) er en blodprop i lungen der stammer fra et andet sted, typisk fra en DVT. Blodproppen vil enten helt eller delvist aflukke en lungearterie. LE og DVT kaldes tilsammen for Venøs tromboemboli (VTE).

Forekomst

Incidensen af LE er ca. 3500 pr. år i DK.

Ætiologi

LE stammer i langt de fleste tilfælde fra en DVT. En DVT kan påvises i ca. 80% tilfælde, selvom kun 10-15% har symptomer. Omvendt kan LE påvises i 50% tilfælde ved en DVT, selvom kun 5% har symptomer på en LE.

Risikofaktorer for en LE er nylig operation, inaktivitet, flyvetur, graviditet og cancer.

Patofysiologi

Lungeembolier stammer fra en primær trombe, som i de fleste tilfælde vil være en DVT. Tromben river sig løs og kommer med det systemiske kredsløb til højre atrium, videre til højre ventrikel og ud i lungekredsløbet. Her sætter den sig fast i en lungearterie og lukker den helt eller delvist til.

Diagnose

Klinisk mistanke til LE fås ved dyspnø, hypoksi, sinustakykardi, synkope, brystsmerter og hæmoptyse. Risikoen for en LE kan scores ved Wells score, hvor man får en lav, middel eller høj risiko for LE.

En a-gas kan vise hypoksi og hypokapni, men kan også være normal. En normal d-dimer udelukker LE, mens en høj d-dimer kan der ikke konkluderes udfra. Troponiner kan ikke bruges til diagnosen, men har betydning for prognosen. Et rtg. thorax vil være normalt ved LE, fordi man kan ikke se LE ved rtg. thorax. Ekko vil vise forstørret højre ventrikel:

EKG vil typisk vise inverterede t-takker i V1-4, sinustakykardi og højresidig belastning i form af højresidig grenblok.

En CT angiografi med kontrast kan påvise en lungeemboli, men dog ikke udelukke den helt.

En ventilation/perfusions skintigrafi kan også påvise lungeemboli. Denne anvendes typisk hvis der er kontraindikation mod en CT angiografi (f.eks. ved nedsat nyrefunktion pga. kontrast).

Der bør også ledes efter den DVT der har givet anledning til LE, hvilket kan gøres ved UL af læggen.

Behandling

Alle med mistanke til LE skal have kredsløbsunderstøttende behandling og ilt.

Hvis der ifølge Wells score er høj risiko for LE, tages CT angiografi og hvis positiv gives behandling for LE. Hvis negativ gives ikke behandling. Ved lav eller medium risiko for LE, tages d-dimer og hvis forhøjet tages CT angiografi og behandling hvis positiv. En negativ d-dimer eller negativ CT angiografi gør at der ikke skal behandles.

Hvis der er shock eller hypotension samtidig med mistanke til LE så tages CT angiografi eller ekko, hvis CT angiografi er kontraindiceret. Hvis enten CT angiografi eller ekko er positiv, gives behandling for LE.

Den endelige AK-behandling afhænger af hvorvidt diagnosen er bekræftet, og den initielle Wells score:

  • Høj risiko og kredsløbspåvirkning: UFH og trombolyse i 14 dage fra symptomdebut.
  • Middel til høj risiko og akut højresidig belastning og forhøjede troponiner: UFH eller LMH. Hvis kredsløbspåvirkning startes trombolyse.
  • Middel til høj risiko: NOAK, NOAK-LMH eller VKA-LMH.
  • Lav risiko: NOAK, NOAK-LMH eller VKA-LMH.

AK-behandling fortsætter også efter udskrivelsen, hvor der behandles i 3-12 måneder.

Gravide behandles med LMH i stedet for VKA, da LMH ikke passerer over placentamembranen.

Prognose

LE har en 90 dages mortalitet på 30%. 30-dages mortaliteten kan vurderes ved PESI scoren.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>