Osteoporose

Osteoporose er en tilstand hvor knoglerne har nedsat knoglemasse og en forringelse af knoglevævets mikroarkitektur, som giver mindre knoglestyrke og øger risiko for fraktur ved lavenergi.

Knogleskørhed

Forekomst

Osteoporose har høj prævalens i den ældre del af befolkning, så prævalensen for personer over 50 år er 40% for kvinder og 18% for mænd.

Ætiologi

Risikoen for osteoporose stiger med alderen – specielt for kvinder. Risikofaktorer er udover alder og køn også lavt BMI samt nyligt osteoporose-relateret lavenergifraktur.

Det kan også komme sekundært ved behandling med steroider eller graviditet, og der er her tale om et reversibelt tab.

Patofysiologi

Sygdommen skyldes ubalance mellem knogledannelse og knoglenedbrydning, således at knoglestyrken svækkes. Denne proces sker naturligt fra 30-40 års alderen, og der er tale om et irreversibelt tab. Hos kvinder vil hormonelle ændringer omkring menopausen, dvs. lavere østradiol, føre til yderligere knogletab og det forklarer den hyppigere prævalens hos kvinder.

Diagnose

Diagnosticeres ved en DXA scanning hvor en T-score under -2,5 betyder pt. har osteoporose. Hvis T-score er mellem -1 og -2,5 er der tale om osteopeni. Indikation for DXA scanning er ved risikofaktorer for osteoporose, pt. i steroidbehandling, risiko for sekundær osteoporose eller pt. med osteoporose-relateret lavenergifrakturer.

Man skelner mellem asymptomatisk osteoporose og symptomatisk/manifest osteoporose afhængig af om der har været lavenergifraktur eller ej. Det kan også komme ved imobilisering, endokrine sygdomme, genetiske sygdomme, inflammatoriske sygdomme (fx. RA), gastrointestinale sygdomme og andre sygdomme.

Hyppige lokationer for osteoporoserelaterede frakturer er distale radius, columna thoracolumbalis, hoftenære frakturer og proksimale humerus. I DK sker der hvert år 35000 frakturer, hvoraf 20000 kan tilskrives osteoporose.

Behandling

Behandles er en farmakologisk og en nonfarmakologisk behandling.

Den farmakologiske behandling handler om at mindske den knoglenedbrydende proces (antiresorptiv behandling) og øge den knogledannende proces (anabol behandling). Antiresorptiv behandling er bisfosfonater (fx. alendronat), mens anabol behandling er teriparatid.

Nonfarmakologisk behandling er vitamin D og kalk (Unikalk). Herudover fokuseres der på forebyggelse, der handler om at undgå rygning, alkohol, lav BMI og bevare fysisk aktivitet og en sund og sufficient kost.

 

med d-vitamin og kalk.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>