Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser er ændrede personligheder der forstyrrer den pågældendes hverdag og omgivelser, og hvor adfærd er anderledes end normen i omgivelserne. Der skelnes mellem mange typer:

  • Paranoide: mistænksomhed, mistillid, tolker handlinger fjendtlig/foragtfuldt
  • Skizoid: sky, tilbagetræk fra kontakt, præference for fantasi og enlige aktiviteter
  • Skizotypisk: excentrisk adfærd, upassende følelser, bizarre ideer, tilbagetræk fra kontakt
  • Narcissistisk: selvoptagethed, udnyttelse af andre, manglende empati, devaluere andre, storhedsforestillinger
  • Dyssocial (psykopat): socialt ansvarsløs og normløs, udnyttende, impulsiv, hensynsløs, evt. kriminel
  • Histrionisk (hysterisk): dramatiserende, opmærksomhedssøgende, emotionelt labil, overfladiske følelse • Emotionel ustabil (borderline): impulsiv, svingende og stærke affekter, selvdestruktiv, ustabile relationer
  • Tvangspræget: perfektionistisk, samvittighedsfuld, rigid, optaget af detaljer, kontrolleret
  • Evasiv: frygt for afvisning, nærtagende, længsel efter at blive accepteret
  • Dependent: uselvstændig, overlader ansvaret til andre, hjælpeløshed, utryg uden partner

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>