Pneumoni

En sygdom i lungerne der hyppigt, men ikke altid, skyldes en infektion med bakterier, virus, svampe eller parasitter. Sygdommen er karakteriseret ved feber, kulderystelser, hoste med ekspektorat, brystsmerter og åndenød. Bekræftes med røntgen af thorax.

Lungebetændelse

Ætiologi

Kan være bakterier, vira, svampe og parasitter. Den mest sandsynlige bakterielle agens er pneumokokker. Alternativt kan hæmophillus influenzae, mycoplasma pneumonia også give pneumoni.

Diagnose

Klinisk ses åndenød, hoste, ekspektorat, respirationssynkrone smerter, feber, krepitation ved st.p.

Paraklinisk ses forhøjet CRP og leukocytose. Ved bakteriel årsag ses forhøjede neutrofile granulocytter. Infiltrater ses på rtg. thorax.

Ætiologiske agens findes ved at sende 2 x bloddyrkninger og ekspektorat eller trachealsug til D+R.

CURB-65 score

Anvendes til at vurdere sværhedsgraden ved pneumoni. Ved CURB-65 score på 2 overvejes indlæggelse.

  • C = Konfusion
  • U = Karbamid > 7
  • R = Respirationsfrekvens > 30
  • B = Blodtryk < 90/60
  • 65 = Alder > 65 år

Behandling

Ved bakteriel årsag behandles med antibiotika. Mest sandsynlige ætiologiske agens er pneumokokker, og derfor behandles med penicillin. Ved udenlandsrejser skal man være obs på forekomst af penicillinresistente pneumokokker.

Der kan ved behandling af pneumokok pneumoni ses fund af E. coli, men dette skyldes kolonisation som følge af penicillinbehandling. Pneumokokpneumonier kan være lang tid om at give sig, men det skyldes ikke superinfektioner med ny ætiologi.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>