Psoriasisartrit

Psoriasisartrit er en autoimmun, inflammatorisk ledsygdom associeret med hudsygdommen psoriasis.

Diagnose

Den kliniske manifestation er ofte en perifær distal artrit (DIP-led). Det er en oligoartrit, dvs. 2-4 led rammes. Det kan også være en symmetrisk polyartrit, der ligner RA. Den kan også manifestere sig som aksial artrit, entesitis og daktylitis. De fleste med psoriasisartrit er allerede kendt med hudsygdommen psoriasis.

Man anvender hyppigt CASPAR-kriterierne til diagnosen. Her skal man have en inflammatorisk ledsygdom og herudover mindst 3 point af følgende:

  • Hudpsoriasis giver 2 point
  • Familiær disposition til psoriasis giver 1 point
  • Psoriasis negledystrofi giver 1 point
  • Negativ IgM-RF giver 1 point
  • Daktylit giver 1 point
  • Karakteristiske radiologiske fund som knoglenydannelser nær led (ikke osteofytter) giver 1 point

Behandling

Lokalbehandling er førstevalg. Forsøg med NSAID og intraartikulær kortikosteroider. Systemiske kortikosteroider har ingen plads i behandlingen af psoriasisartrit.

Ved behandlingssvigt forsøges med DMARD (oftest MTX) of evt. biologisk behandling.

Prognose

Prognosen er ofte god. Enkelte har et langt og progressivt forløb der er associeret med høj CRP, debut i ung alder, polyartrit, HLA-B27 positiv, højt forbrug af glukokortikoid, strukturelt ledskade påvist ved røntgen.

Pt. med psoriasisartrit har øget risiko for kardiovaskulær sygdom.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>