Pyelonefritis

Akut inflammation af nyrebækken og parenkym på grund af bakterieinfektion. En af de hyppigste bakterieinfektioner hos voksne kvinder. Symptomer inkluderer feber, flankesmerter, kvalme og opkast. Ofte også symptomer på UVI som dysuri, hyppig vandladning og hæmaturi. Nyresvigt forekommer ikke undtagen ved septicæmi, hypotension eller hypovolæmi.

  • ICD-11: GB51 Akut pyelonefritis
  • ICD-10: DN109C Akut pyelonefritis
Nyrebækkenbetændelse

Ætiologi

Pyelonefrit kommer typisk fra en nedre UVI der har spredt sig op i nyrebækkenet. Den hyppigste agens er E. coli.

Diagnose

Typiske symptomer er flankesmerter, feber, bankeømhed af nyreloger og UVI symptomer. Der ses forhøjet CRP, leukocytter og neutrofilocytter. Herudover ses påvirket nyrefunktion ved høj kreatinin og karbamid samt lav eGFR.

Der skal altid tages UL af nyrer når de er påvirket, for at udelukke hydronefrose. Det kan nemlig skyldes pus der forhindrer afløb (pyonefrose), som så skal aflastes. Ellers vil man se ødem af nyrer og fokale abscesser ved pyelonefrit. En DMSA-scanning vil vise opladningsdefekter.

Urin sendes til D+R. Der anvendes midtstråleurin.

Behandling

Væske og antibiotika. Ved ukendt ætiologisk agens vælges Piptazo, og ved bekræftet E. coli skiftes til Selexid.

Differentialdiagnoser

  • Cystit – ved pyelonefrit får man højere feber og bliver mere almen medtaget.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>