Respiratorisk distress syndrom (RDS)

Respiratorisk distress syndrom (RDS) er en tilstand hvor det nyfødte barn har svært ved at trække vejret pga. mangel på surfaktant.

Ætiologi

Skyldes mangel på surfaktant, hvilket ses ved præmature børn fordi surfaktantproduktionen ikke er gået igang endnu.

Hypotermi hos det præmature barn kan forstærke risikoen for RDS, fordi hypotermi hæmmer produktionen af surfaktant.

Hvis barnet sluger grønt fostervand, kan det øge risikoen for RDS fordi mekonium inaktiverer surfaktant.

Diagnose

Respirationsbesvær hos nyfødte viser sig ved respiratorisk distress, der svarer til dyspnø hos voksne. Symptomer er takypnø, knirken, indtrækninger, spil af alae nasi og cyanose.

Behandling

Behandles med CPAP der giver et konstant modtryk, som forbedrer ventilationen og modvirker kollaps af alveoler under ekspirationen.

Obs. iltbehandling af præmature børn øger risiko for ROP.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>