Rheumatoid Arthritis (RA)

Rheumatoid Arthritis (RA) er en kronisk inflammatorisk ledsygdom, der fører til leddestruktion, nedsat livskvalitet og øget mortalitet.

Leddegigt

Forekomst

Tre gange så mange kvinder rammes som mænd. Det debuterer typisk i alderen 30-70 år. Cirka 20-30% bliver uarbejdsdygtige inden for tre år efter diagnosen er stillet.

Ætiologi

Årsagen er multifaktorel. Den er genetisk, men ikke udelukkende. Rygning er en risikofaktor for RA.

Patofysiologi

En autoimmun proces danner immunkomplekser i det synoviale væv, der fører til synovitis. Der igangsættes en kompliceret inflammatorisk proces i leddet, der fører til leddestruktion.

Diagnose

Diagnosen stilles udfra EULAR kriterierne, hvor 6 point betyder at pt. har RA. Disse kriterier kigger på ledinvolvering, serologi, akutfasereaktanter og varighed af symptomer. Med ACPA menes anti-CCP. Som det fremgår kan man ikke have RA, hvis man kun har gigt i ét led. Det kræver altså mindst 2 led for at der er tale om RA.

Paraklinisk ses forhøjet CRP og SR. Der ses typisk anæmi, granulocytose og trombocytose. Der kan også ses hypoalbuminæmi, fordi leveren har travlt med at danne akut fasereaktanter. Anæmi vil være en anæmi ved kronisk sygdom, dvs. der vil være høj ferritin og lav jern. Både RF og anti-CCP vil typisk være positiv, men det udelukker ikke RA at de ikke er det.

Røntgen kan vise smalle ledspalter og leddeformationer. MCP og PIP led er ramt, mens DIP led som regel går fri.

Behandling

Initielt behandles med MTX. Hvis det er kontraindiceret vælges et andet DMARD. Hvis der fortsat er sygdomsaktivitet tillægges et biologisk lægemiddel.

Prognose

RA øger mortaliteten. Efter 5 år har 60% mistet arbejdsevnen. Sygdommen kan behandles, men ikke helbredes.

Differentialdiagnoser

  • Lussingesyge – kan også give symmetriske ledsmerter i de små led i ugevis, specielt hos kvinder.
  • Artrose – kan også give ledsmerter i mange små led. Rammer hyppigt dip-led hvilket RA ikke gør.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>