Sepsis

Sepsis er en livstruende tilstand, karakteriseret ved svær organpåvirkning på grund af et dysreguleret respons på en infektion.

Blodforgiftning

Ætiologi

Sepsis er et syndrom hvor der ses infektion med et dysreguleret infektionsrespons som fører til organsvigt. Sepsis starter altså med en infektion, som bliver til sepsis der senere kan blive til septisk shock.

Ved sepsis er følgende ætiologiske agenser hyppigt forekommende:

 • Gramnegative stave, gruppe B streptokokker og listeria hos nyfødte.
 • Pneumokokker, stafylokokker og meningokokker hos småbørn
 • Meningokokker hos unge voksne
 • Streptokokker og stafylokokker hos voksne
 • Pneumokokker, enterobacter og listeria hos ældre over 65 år

Diagnose

Sepsis defineres som en tilstand med mistænkt infektion og mindst 2 ud af 3 qSOFA kriterier opfyldt. qSOFA kriterierne er:

 • Påvirket mentalstatus
 • RF > 22
 • SBT < 100

Hvis SBT < 100 eller laktat>2 er der hæmodynamisk påvirkning. Hvis der efter indledning af volumenterapi fortsat er hæmodynamisk påvirkning med SBT<90 og laktat>2 er der tale om septisk shock.

SOFA er et mere omfattende scoringsystem for organpåvirkning, hvor man udfra forskellige markører kan identificere organpåvirkning. Hvor SOFA er afhængig af biokemisk prøvesvar, så er qSOFA muligt at score rent klinisk. Principielt anvendes qSOFA til at mistænke sepsis, mens SOFA kræves for at bekræfte sepsis.

Anamnestisk spørges til infektionstegn, eksposition inkl. rejseeksposition og om der allerede er givet antibiotika. Objektiv undersøgelse udføres mhp. fokusjagt.

Paraklinisk vil man som minimum som regel altid tage en a-punktur, rtg. thorax, blod D+R, urinstix og urin D+R. Afhængig af klinisk mistanke kan suppleres med ekspektorat/trachealsug til D+R, lumbalpunktur, podning fra ansamlinger/sår, UL af abdomen og GU. Der tages også Hb, leukocytter+diff, CRP, trombocytter, koag. faktorer II, VII og X, APTT, levertal, nyretal, BS, amylase.

Tidligere sepsisdefinition

De nuværende sepsiskriterier blev publiceret februar 2016. Før dette omfattede sepsis en bredere definition, hvor man bl.a. skelnede mellem SIRS, sepsis, svær sepsis og septisk shock. 2016-definitionen udfasede SIRS og sepsis, og fremover blev (i store træk) svær sepsis kaldet for sepsis, mens septisk shock definitionen bestod. qSOFA blev indført som et værktøj til at identificere sepsis.

SIRS er et mål for systemisk inflammationsrespons, hvor man anvendte leukocytter, temperatur, respiration og puls. Det var bare ikke et godt mål for værtsrespons på en infektion i ubalance, og en del af de gamle sepsispatienter havde derfor ikke en alvorlig infektion. Ved den gamle sepsisdefinition havde man sepsis når man havde mistænkt infektion og mindst 2 SIRS kriterier opfyldt.

Behandling

Behandling af sepsis omfatter:

 • Volumenterapi
 • Antibiotika
 • Nærmonitorering
 • Evt. intensiv terapi

Ved hæmodynamisk påvirkning og mistanke om hypovolæmi indledes straks volumenterapi, hvor der gives 30 ml/kg isoton NaCl eller Ringeracetat over 3 timer. Herefter isoton NaCl eller Ringeracetat efter effekt. Ved septisk shock skal intensiv behandling med vasopressor eller anden intensiv terapi vurderes.

Der opstartes antibiotika der skal målrettes mistænkt infektionsfokus. Ved ukendt fokus anvendes ampicillin 2 g i.v. x 4 + gentamicin 5 mg/kg i.v. x 1 – alternativt Piperacillin/tazobactam 4 g/0,5 g i.v. x 3 eller ved penicillinallergi Cefuroxim 1,5 g i.v. x 3+gentamicin 5 mg/kg i.v. x 1.

Der skal nærmonitoreres minimum hvert 15. minut med BT, puls, RF og SAT. Herudover hver time med timediurese, a-gas, GCS. Der foretages en statusvurdering minimum hver time indtil stabilisering.

Effektmål ved behandling er SBT>100, normalisering af metabolisk acidose, laktat<2, PaO2>9, SAT>92%, timediurese>0,5 ml/kg/time samt bedring i den cerebrale tilstand.

Intensiv behandling er relevant ved septisk shock, forværring i klinisk tilstand, faldende PaO2/SAT, faldende pH, stigende laktat.

Differentialdiagnoser

Komplikation

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>