SIRS (Systemic Inflammatoric Response Syndrome)

SIRS er en del af de gamle sepsis-kriterier, og beskrev et syndrom hvor der var systemisk inflammationssygdom udfra følgende kriterier:

  • Legemstemperatur > 38,3 eller <36 grader
  • Hjertefrekvens > 90 /min
  • RF > 20 eller PaCO2<4,3
  • Leukocytter>12 eller <4 eller >10% umodne leukocytter

De gamle sepsis-kriterier var opfyldt hvis der var mistanke om infektion og 2 SIRS kriterier var opfyldt. Hvis sepsis medførte hypotension, hypoperfusion eller organpåvirkning var der tale om svær sepsis, hvilket i dag svarer til sepsis. Ved vedvarende hypotension eller hypoperfusion (laktat>4) trods adækvat væsketerapi (30 ml/kg inden for 3 timer) eller behov for inotropika og pressorstoffer, kaldes det for septisk shock.

Fra 2017 blev sepsisdefinitionen udfra SIRS afløst af ny sepsisdefinition udfra qSOFA og SOFA.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>