Subduralt hæmatom

Et subduralt hæmatom er en blødning mellem den yderste hårde hjernehinde (dura) og hjernens overflade, der hyppigst opstår efter et traume.

Ætiologi

Opstår hyppigt i forbindelse med et hovedtraume og sætter sig så som et kronisk hæmatom. Traumet river hul på en af brovenerne, og der opstår derfor en langsom blødning (blødning fra vener er langsommere end blødninger fra arterier).

Diagnose

Anamnese med hovedtraume og uger efter lateraliserede symptomer (gangforstyrrelser, lammelser, afasi). Hos ældre kan ses diffuse cerebrale symptomer.

Kan ses på en CT scanning.

Behandling

Den primære behandling er kirurgi. Ved små og asymptomatiske subdurale hæmatomer kan overvejes konservativ behandling (vent og observer). De fleste pt. ender dog med at få symptomer og må opereres.

Differentialdiagnoser

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>