Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk, recidiverende, potentielt fatal inflammatorisk bindevævssygdom med symptomer fra mange organsystemer som hud, bevægeapparat, blodårer, nyrer og centralnervesystemet.

Lupus

Ætiologi

Ukendt, men SLE er en sygdom, hvor væv og celler skades af autoantistoffer og immunkomplekser samt andre komponenter i immunsystemet

Diagnose

For at have SLE skal pt. have mindst 4 ud af nedenstående 11 ACR-klassifikationskriterier opfyldt:

 • Sommerfugleeksantem
 • Diskoid Lupus erythematosus (LE)
 • Lysoverfølsomhed
 • Slimhindeulcerationer
 • Non-erosiv polyartrit
 • Serositis
 • Nefropati
 • CNS involvering (epilepsi/psykose)
 • Påvirkning af perifært blod (hæmolyse/trombocytopeni/lymfopeni/leukopeni)
 • Serologi (Anti-dsDNA/apL/anti-Sm)
 • Antinukleære antistoffer (ANA)

Behandling

Der findes ingen kurativ behandling, så behandling er symptomatisk samt forebyggende ift. sygdomsaktivitet.

Komplikationer

En accelereret aterosclerose er en væsentlig årsag til tidlig død i form af hjerteinfarkt og cerebrovaskulær sygdom. Der er også en infektionstilbøjelighed hos pt. med SLE.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>