Tuberkulose

Tuberkulose (TB) er en infektion med Mycobacterium tuberculosis, der kan vise sig enten ved en latent infektion (latent TB) eller en aktiv infektion (aktiv TB).

Diagnose

Quantiferon test kan vise om man har latent tuberkulose (TB), dvs. pt. har været eksponeret for TB gennem sit liv. Den kan ikke vise om man har en aktiv infektion.

Rtg. thorax ved TB kan se ud på mange måder:

Behandling

Ved klinisk mistanke om aktiv TB skal man starte behandling. Det kan tage flere måneder, inden at vækst af prøve bliver positiv. Behandling er Rimstar antibiotika, der indeholder 4 forskellige antibiotika der gives i to måneder. Herefter 4 måneder med tostofbehandling.

Ved fund af tuberkulose skal man være opmærksom på at det er en anmeldelsespligtig sygdom, og der skal ske smitteopsporing.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>