Type 1 diabetes mellitus

Type 1 diabetes mellitus er en form for diabetes mellitus der skyldes destruktion af insulinproducerende betaceller, primært ved autoimmune mekanismer. Det resulterende mangel på insulin fører til øget blod og uringlukose. 

 • ICD-11: 5A10 Type 1 diabetes mellitus
 • ICD-10: DE10 Type 1 diabetes
T1DM IDDM  Ungdomsdiabetes Insulinkrævende sukkersyge

Forekomst

Prævalens er 25.000 i DK. Incidens er 15/100.000 pr. år i DK. T1DM debuterer hyppigst inden 30 års alderen.

Diagnose

Klinisk ses polyuri (herunder enuresis nocturna), polydipsi, træthed, vægttab, svampeinfektion (kløe i skridtet). Gentagne infektioner. Objektivt ses acetone foeter, påvirket almentilstand, vægttab og påvirkning af højde ved børn.

Diagnosen kan stilles på følgende måder:

 • HbA1c>6,5% = 48 mmol/mol
 • BS>11,1 mmol/l og kliniske symptomer på DM
 • Faste-BS>7 mmol/l
 • BS>11,1 mmol/l efter 2 timers OGTT

Paraklinisk testes for faste-insulin, faste-C-peptid, levertal, GAD-antistoffer, væsketal, lipidprofil. Herudover retinafoto, fodundersøgelse, st.p+c og EKG. Lavt C-peptid og tilstedeværelse af GAD-antistoffer taler for T1DM. Fravær af GAD-antistoffer udelukker ikke T1DM (10% har ikke tilstedeværelse af GAD-antistoffer).

Behandling

Behandling af T1DM er insulin. Herudover årlig øjenkontrol og fodstatus, samt regelmæssige kontroller af HbA1c.

Behandling af T1DM er en specialistopgave. Ved nydiagnosticeret pt. ringes til diabetesambulatoriet for at få en tid dagen efter

Differentialdiagnoser

Komplikationer

Både T1DM og T2DM har risiko for sendiabetiske komplikationer der omfatter:

 • Diabetisk retinopati (proliferativ diabetisk retinopati og makulopati)
 • Diabetisk nefropati (tab af nyrefunktion og mikroalbuminuri)
 • Diabetisk neuropati (tab af sensorisk, motorisk, senerefleks og tab af funktion i det autonome nervesystem)
 • Diabetiske fodsår (tryksår på fødder og nedsat blodgennemstrømning)
 • Kardiovaskulære manifestationer (øget forekomst)

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>