Urininkontinens

Urininkontinens er en række urinvejslidelser hvor der ses ufrivillig vandladning. De vigtigste er stressinkontinens, urgeinkontinens, overløbsinkontinens og blandingsinkontinens.

Ætiologi

Urininkotinens inddeles i:

  • Stressinkontinens er ufrivillig urinafgang ifm. øgning af det intraabdominale tryk (fx. ved host og lign.).
  • Urgeinkontinens er en pludselig indsættende og stærk vandladningstrang med ufrivillig urinlækage. Det kan skyldes overaktiv blære.
  • Overløbsinkontinens skyldes overløb af urin pga. en overfyldt blære, hvilket kan skyldes dårlig detrusorfunktion, infravesikal obstruktion, neurologiske sygdomme eller bivirkning til opstart af medicin.
  • Blandingsinkontinens er en blanding af stressinkontinens og urgeinkontinens.

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>